FSC

FSC® – FOREST STEWARDSHIP COUNCIL®

Att värna om miljön och att hantera naturens resurser varsamt är en självklarhet för oss. Därför stödjer vi FSC®:s arbete för ett hållbart skogsbruk. Av de träprodukter som produceras i vår fabrik, tillverkas cirka 95% av råvaror från FSC® -certifierade leverantörer.

FSC® (Forest Stewardship Council®) är en oberoende, internationell medlemsorganisation som arbetar för ett ansvarsfullt skogsbruk med hänsyn till både miljö och människa. En global standard reglerar hanteringen av råvaran gällande avverkning, skydd av djur- och växtliv i området samt arbetsförhållanden. De höga kraven som måste uppfyllas inom respektive område ser till att skogen brukas på ett hållbart sätt för att kunna nyttjas även av våra kommande generationer.

Vårt certifieringsnummer: TUEV-COC-001057
Vårt licensnummer: FSC-C137102

VISA DITT MILJÖENGAGEMANG

Genom att inkorporera FSC®-märket innehållande vårt licensnummer på din produkt kan du på ett enkelt och tydligt sätt visa ditt miljöengagemang. Märkningen garanterar att råvaran som har använts till den färdiga produkten är spårbar och kommer från certifierade leverantörer. Detta gör det enkelt för slutkonsumenten att göra ett miljömedvetet val. Vår certifiering ger dig även möjlighet att ansöka om en varumärkeslicens hos FSC® för att få tillstånd att använda deras namn och logotyp i din marknadsföring.